Общи условия

Приложимо законодателство

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.

Ani’s bags си запазва правото да променя Общите условия по всяко време.

Ani’s bags препоръчва Потребителят да се запознае с Общите условия преди покупка, тъй като същите са обвързващи за него.


Условия и информация, съгласно Закона за електронна търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от Ani’s bags (Доставчик) до всеки Потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между Ani’s bags и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Ani’s bags.


Регистрация

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Ani’s bags стоки, е необходимо да извършите следните стъпки:

1. Да се регистрирате като - въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка.

2. Да изберете парола.

След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка.

С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


Поверителност на данните

Личните данни, които Ani’s bags получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Ani’s bags гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Ani’s bags заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.


Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени (с включена доставка), Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. При получаване на Вашата поръчка от Ani’s bags, очаквайте обаждане за потвърждение на посочения от Вас телефонен номер. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.


Цена на поръчката

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и добавената цена за доставка. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента наплащане.


Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай Ani's bags ще установи контакт с Вас в най-кратък срок.

2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

3. Липса на телефон за контакт с потребителя.


Начини на плащане

Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера плюс сумата за доставката.


Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената сума

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството Потребител по смисъла на ЗЗП, в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира Ani’s bags на следния и-мейл адрес: shop@anisbags.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора.

2. Стоката да не е ползвана и тя, заедно с опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушена целостта на поставените от Ani’s bags емблеми и етикети.

3. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката на Ani’s bags, рискът от случайно повреждане се носи изцяло от страна на Потребителя.

4. В случай, че Потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Ani’s bags се задължава да му възстанови заплатената сума чрез наложен платеж.


Рекламации

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят има право да отправи спорните въпроси към Ani’s bags на посочения за кореспонденция адрес.

Ani’s bags не носи отговорност при неправилно използване на продуктите.


Правила за използване на аnisbags.com

Интернет сайта www.anisbags.com (наричан по-долу "Доставчик"), като собственик и създател на този сайт ви дава право да разглеждате и зареждате всички материали, които са публикувани на този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Забранява се материалите на този Сайт да се променят по какъвто и да е начин, да бъдат копирани, публично разпространявани или давани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена.


Препратки към anisbags.com

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове само след Ваше запитване чрез и-мейл и потвърждение от anisbags.com.


Промяна цените на стоките

www.anisbags.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, anisbags.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец.


Информация съгласно Закона за защита на потребителите

 Ani's bags Ви предоставя свободно следната информация:
1. Името и адреса ни – "www.anisbags.com" - автор и изпълнител на продуктите е дизайнер Ани Дойчинова , гр. София бул. Андрей Ляпчев № 12 – Б - 22
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана с вкл. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Условия на доставка.
5. Ani's bags не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Условия на доставка.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
При установяване на грешки при въвеждането на информация, моля свържете се с нас по телефона или чрез email: shop@anisbags.com за коригиране на нередностите.