Лични данни

Ani's bags гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, попълнени в електронната форма за извършване на покупка. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Общи условия.

Ani's bags може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Ani's bags се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.